Anda boleh merujuk waktu operasi klinik kami sebelum datang ke klinik atau membuat janji temu dengan kami.

Semua Cawangan Klinik

Isnin9:00 am – 9:00 pm
Selasa 9:00 am – 9:00 pm
Rabu 9:00 am – 9:00 pm
Khamis 9:00 am – 9:00 pm
Jumaat 9:00 am – 5:30 pm
Sabtu 9:00 am – 5:30 pm
Ahad 9:00 am – 5:30 pm