Anda boleh merujuk waktu operasi klinik kami sebelum datang ke klinik atau membuat janji temu dengan kami.

Other BranchesKPS Jaya GadingKPS Ajil
Isnin9:00 am – 9:00 pm9:00 am – 9:00 pm9:00 am – 5:00 pm
Selasa 9:00 am – 9:00 pm 9:00 am – 9:00 pm9:00 am – 5:00 pm
Rabu 9:00 am – 9:00 pm 9:00 am – 9:00 pm9:00 am – 5:00 pm
Khamis 9:00 am – 9:00 pm 9:00 am – 9:00 pm9:00 am – 5:00 pm
Jumaat 9:00 am – 6:00 pm 9:00 am – 6:00 pmCLOSED
Sabtu 9:00 am – 6:00 pm 9:00 am – 6:00 pm9:00 am – 5:00 pm
Ahad 9:00 am – 6:00 pm CLOSED9:00 am – 5:00 pm